ส่งผ่านไปรษณีย์ไทย มี 3รูปแบบ

  • ส่งแบบ EMS ราคาตามขนาด น้ำหนัก(ขั้นต่ำ 50บาท) เวลาจัดส่งรวดเร็ว ประมาณ 1-3วันทำการ
  • ส่งแบบลงทะเบียน ราคาตมขนาด น้ำหนัก(ขั้นต่ำ 30บาท) เวลาจัดส่งประมาณ 3-7วันทำการ
  • ส่งแบบธรรมดา ราคาตามขนาด น้ำหนัก(ขั้นต่ำ 20บาท) เวลาจัดส่งประมาณ 7-14วัน (กรณีน้ำหนักเกิน 20kg. ไม่สามารถส่งแบบ EMS หรือ ลงทะเบียนได้)